Waarderend Toezicht


Het boek Waarderend Toezicht, een vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht, van Carla Dubbelman en Rixt Heegsma is nu verkrijgbaar.

Klik hier om te bestellen

In de wereld van governance en toezicht verschuift de aandacht van incidenten en regels naar goed samenspel tussen bestuur, toezichthouders en stakeholders. Waarderend toezicht is er voor Raden van Toezicht en Commissarissen die onderzoeken hoe zij waarde creëren en bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Deze raden willen professioneel te werk gaan door te reflecteren op het eigen functioneren. Ze ontwikkelen zich in het goede gesprek en gaan actief op zoek naar informatie om haar rollen goed te vervullen. Professionals hebben vertrouwen en ruimte nodig en ook Raden van Toezicht en Commissarissen die ruimte en vertrouwen geven. Waarderend Toezicht adviseert, begeleidt en traint Raden van Toezicht en Commissarissen. Onze aanpak is gebaseerd op de principes van waarderend onderzoek

Waarderend onderzoeken is generatief: er wordt gewerkt aan een proces, dat energie losmaakt bij mensen. Dat zijn ideeën en acties, die bijdragen aan een gedeelde ambitie of toekomstbeeld. 

Waarderend klinkt positief en dat is het ook, maar niet alleen. Waarderen betekent zien en werken met “dat wat er is”. Dit kunnen ook negatieve gebeurtenissen of aspecten van een organisatie zijn. Die krijgen evengoed een plaats naast de positieve aspecten. Bij waarderen hoort ook het denken in mogelijkheden, het vastpakken van datgene dat werkt en daarop verder doorbouwen.  Het onderzoekende heeft vooral te maken met het stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid, het zich verplaatsen in de ander en het uitstellen van een oordeel. 

Waarderend onderzoeken en de manier van waarderend kijken en vragen zijn goed toepasbaar in de context van toezichthouden. Toezichthouders zijn met een waarderende onderzoekende houding van waarde in het verwezenlijken van de missie en bedoeling van de organisatie.

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief:

Klik hier!

Meld je aan voor een toezichttafel: