Het werkbezoek

Kijk en doe als een organisatie-antropoloog Het werkbezoek

Waarom

Voor goed toezicht is adequate informatie essentieel.

In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder/commissaris verwacht dat hij zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. De bestuurder en de verschillende rapportages zijn daarvoor belangrijke bronnen. De vraag is wel of dit voldoende is om daadwerkelijk goed beeld van en feeling te krijgen met de organisatie.

Steeds meer is het dan ook gebruikelijk dat toezichthouders en commissarissen zelf de organisatie ingaan om zich een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de organisatie: op werkbezoek dus!

Onze aanpak

Goede voorbereiding is het halve werk en dat geldt ook voor het werkbezoek.

In dit werkatelier worden handvatten geboden om meer rendement uit het werkbezoek te halen. Wij putten daarvoor uit onze jarenlange kennis en ervaring als organisatieadviseurs en interim-managers en we maken o.a. gebruik van de kennis en de inzichten van de (organisatie-)antropologie. Een vakgebied waar het doen van onderzoek/veldwerk essentieel is én waarin men aandacht heeft voor mens en cultuur. In de training worden kennisoverdracht en actieve werkvormen afgewisseld. 

In dit werkatelier:

 • leert u kijken door de bril van de organisatie-antropoloog
 • besteedt u aandacht aan waarnemen, kijken en luisteren
 • staat u stil bij de voorbereiding van het werkbezoek
 • besteedt u tijd aan de reflectie op de informatie van het werkbezoek
 • wordt aandacht besteed aan het delen van de reflectie, de dialoog en het duiden van de resultaten van het werkbezoek.

Opbrengsten

 • kennis van de organisatie-antropologie en de mogelijkheden om dit in de eigen praktijk toe te passen
 • handvatten voor het voorbereiden en het doen van het werkbezoek
 • geoefend met waarnemen, kijken en luisteren
 • kennis van methoden om te reflecteren op de informatie van het werkbezoek
 • geoefend met het delen, de dialoog en het duiden van de informatie van het werkbezoek

Voor wie

Het werkatelier Het werkbezoek is bedoeld voor toezichthouders en commissarissen die het rendement van het afleggen van een werkbezoek willen vergroten en die het doen een werkbezoek methodischer willen aanpakken onder meer door gebruik te maken van de kennis en inzichten van de organisatie-antropologie.

Praktisch

 • het werkatelier vindt plaats op een nog nader te bepalen locatie
 • tijd: 10.00 – 17.00 uur
 • maximaal aantal deelnemers: 15
 • investering € 495,- excl. BTW en arrangementskosten 
 • 5 PE-punten (VTW)