Methodisch reflecteren

Leren over het goede gesprek

Waarom

Doen we als raad van toezicht het goede en doen we het goede goed? Wordt het goede gesprek gevoerd tussen bestuurder(s) en toezichthouders? Om binnen de raad van toezicht/commissarissen deze vragen te beantwoorden en ook continue willen leren en blijven ontwikkelen als raad binnen een sterk veranderend maatschappelijke context is het belangrijk om goed te kunnen reflecteren.  Naast de zelfevaluatie met externe begeleiding, wordt steeds meer verwacht dat Raden van toezicht en commissarissen in staat zijn zelf een goede evaluatie of reflectie op het eigen functioneren in haar praktijk toe te passen.

Onze aanpak

Met dit werkatelier slaat u twee vliegen in een klap. U reflecteert op uw eigen gesprekken in de Raad van Toezicht/Commissarissen en leert vervolgens hoe u deze reflectie op een kwalitatieve en methodische manier kunt toepassen in uw vergaderingen. Wij maken gebruik van onze kennis en inzichten die we als organisatieadviseurs toepassen met betrekking tot lerende organisaties en het voeren van het goede gesprek. Het zelf ervaren is een zeer krachtige vorm van leren, die we ook toepassen in onze masterclasses.

In dit werkatelier:

 • leert u reflectiemethoden kennen
 • oefent u in het toepassen van reflectiemethoden
 • staat u stil bij uw eigen rol in het toepassen van methodische reflectie in uw raad van toezicht/commissarissen
 • reflecteert u op de gesprekken binnen uw eigen Raad van Toezicht/Commissarissen
 • staat u stil bij de toegepaste reflectiemethode die u zelf heeft toegepast in uw raad
 • oefent u in aanscherpen en van de toepassing van reflectievormen in de praktijk van goed toezicht.

Opbrengsten

 • gereflecteerd en geleerd over uw eigen gesprekken in de RvT/RvC
 • inzicht en kennis van verschillende reflectiemethoden
 • geoefend met reflecteren en feedback geven
 • een gevulde gereedschapskist om zelf methodisch te kunnen reflecteren
 • invulling kunnen geven aan de eisen van accreditatie van het onderdeel reflectie en evaluatie.

Voor wie

De methodische reflectie is bedoeld voor voorzitters van Raden van Toezicht en Commissarissen of rolhouders voor het thema Accreditatie binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen. Zij, die het belang inzien van het goede gesprek en het evalueren van haar eigen vergaderingen door zich te bekwamen in methoden van reflectie om deze in het vervolg zelf te kunnen toepassen.

Praktisch

 • de workshop vindt plaats op een nader te bepalen locatie
 • tijd: 10.00 – 17.00 uur
 • maximaal aantal deelnemers: 15
 • investering: € 495,- excl. BTW en arrangementskosten 
 • Deze masterclass kan ook incompany worden aangeboden, in dat geval worden de kosten in overleg bepaald.
 • 5 PE-punten (VTW)