Methodisch reflecteren

Leren over het goede gesprek!

Doen we als Raad van Toezicht het goede en doen we het goed? Wordt het goede gesprek gevoerd tussen bestuurder(s) en toezichthouders? Om binnen de Raad van Toezicht/Commissarissen deze vragen te beantwoorden en als Raad te blijven leren en ontwikkelen binnen een sterk veranderend maatschappelijke context is het belangrijk om goed te kunnen reflecteren en methodisch te evalueren.

Naast de zelfevaluatie met externe begeleiding, wordt verwacht dat Raden van Toezicht en Commissarissen in staat zijn zelf een methodische reflectie op het eigen functioneren toe te passen.

In dit werkatelier leren we Raden van Toezicht en Commissarissen om zelf een vorm van methodische reflectie toe te passen. Dit doen we door:

  • gebruik te maken van methoden en technieken van reflectie en het goede gesprek vanuit de psychologie, filosofie, taalwetenschap en organisatiekunde
  • inzicht te geven in verschillende reflectiemethoden en hiermee te oefenen
  • te leren door zelf aan de slag te gaan met methodische reflectie

De workshop Methodische reflectie is er in twee varianten. De eerste variant is een training voor voorzitters of degenen die geïnteresseerd zijn in methodische reflectie of rolhouder zijn voor het thema accreditatie. De tweede variant is een incompany training voor de gehele RvT/RvC en kan eveneens dienen als jaarlijkse evaluatie. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van deze masterclass.