Toezichttafels

Toezichtstafel - Toezichthouden vanuit cliëntenperspectief

Waarom?
Uit recent onderzoek blijkt dat het merendeel van de toezichthouders in zorg en welzijn zegt goed zicht te hebben op het cliëntenperspectief in hun organisatie. Ook brengt meer dan de helft van de Raden van Toezicht proactief de wensen en behoeften van cliënten in kaart. Andere activiteiten zijn locatiebezoeken, het bijwonen van vergaderingen van de Cliëntenraad en het bestuderen van cliënttevredenheidsonderzoeken. En daarnaast zegt een derde wel eens mee te lopen op de zorgafdeling om zelf te kunnen observeren en praktijkindrukken op te doen.

Maar betekenen deze informatie en activiteiten ook dat er sprake is van daadwerkelijk toezichthouden vanuit cliëntenperspectief? 

Wat?
In deze toezichtstafel verkennen wij met u aan de hand van de ervaringen en concrete situaties van de deelnemers hoe het toezichthouden vanuit cliëntenperpectief in de boardroom vorm en inhoud kan krijgen. Wij zullen daarbij werken aan de hand van de waarderend onderzoekende methode.

Het resultaat van deze middag is dat u meer inzicht en handvatten hebt gekregen hoe u het cliëntenperspectief gestalte kan geven in uw werkzaamheden als toezichthouder.

Voor wie?
Toezichthouders die het cliëntenperspectief in hun werk als toezichthouder nog beter willen vormgeven en (vice-)voorzitters van Cliëntenraden.

Door wie?
De toezichtstafel wordt verzorgd en begeleid door Carla Dubbelman van Waarderend Toezicht en Maarten Imkamp van Zorgadviseurs.nl.

Praktische informatie

Aantal deelnemers:
10 – 25

Datum:
15 november 2018

Duur:
12.15 uur inloop met een lunch en kennismaking
13.00 uur start inhoudelijke programma tot 16.40 uur.
Daarna is er nog gelegenheid voor een borrel.

Kosten:
€ 125,- excl. BTW inclusief lunch en inclusief het boek ‘Waarderend Toezicht. Een vernieuwende kijk op de praktijk bestuur en toezicht.’

Locatie:
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle

Aanmelden: