Het werkbezoek RvT

Kijk en doe als een organisatie-antropoloog!

Voor goed toezicht is adequate informatie essentieel.

In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder/commissaris verwacht dat hij zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft om goed toezicht te kunnen houden. De bestuurder en de verschillende rapportages zijn daarvoor belangrijke bronnen. De vraag is wel of dit voldoende is om daadwerkelijk goed beeld van en feeling te krijgen met de organisatie.

Steeds meer is het dan ook gebruikelijk dat toezichthouders en commissarissen zelf de organisatie ingaan om zich een beeld te vormen van het reilen en zeilen van de organisatie: op werkbezoek dus!

In dit werkatelier worden handvatten geboden om nog meer uit het werkbezoek te halen. Dit doen we door:

  • gebruik te maken van de methoden en technieken van de organisatieantropologie
  • aandacht te besteden aan waarnemen, kijken en luisteren
  • stil te staan bij de voorbereiding van het werkbezoek
  • tijd te besteden aan de reflectie en het delen van de informatie van het werkbezoek.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving.