Zelfevaluaties

Evalueren vanuit waarderend onderzoek

Zelfevalueren vanuit waarderend onderzoek is een vorm voor zelfevaluaties voor Raden van Toezicht, die vertrekken vanuit vertrouwen. Waarderen betekent zien en werken met “dat wat er is”. Dit kunnen positieve en ook negatieve gebeurtenissen of aspecten zijn. Bij waarderend onderzoeken hoort denken in mogelijkheden en juist dat wat werkt vastpakken en verder uitbouwen. Het onderzoekende heeft vooral te maken met het stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid, u verplaatsen in de ander en uw oordeel uit te stellen.  Met deze zelfevaluatie zet u als toezichthouder stappen in het toezien op de bedoeling van de organisatie.

Dit doen we door:

  • gebruik te maken van de methode van waarderend onderzoek
  • terug te kijken, maar heel nadrukkelijk gericht op de toekomst en het toekomstig handelen. Dus evalueren gecombineerd met leren en ontwikkelen.
  • maatwerk te leveren

De zelfevaluatie is er in twee varianten. De eerste variant is een zelfevaluatie voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen in alle sectoren. Klik hier voor meer informatie.  De tweede variant is specifiek voor Raden van Toezicht in zorg en welzijn. In deze zelfevaluatie wordt een directe koppeling gemaakt van het evalueren van het eigen functioneren van de raad in relatie tot de nieuwe governancecode voor zorg en welzijn. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van deze zelfevaluatie.