Zelfevaluatie voor Raden van Toezicht in Zorg en Welzijn

Evalueren vanuit waarderend onderzoeken

Waarom

Waarderend evalueren is een vorm voor zelfevaluaties- en onderzoek voor Raden van Toezicht, die vertrekken vanuit vertrouwen. Waarderen betekent zien en werken met “dat wat er is”. Dit kunnen positieve en ook negatieve gebeurtenissen of aspecten zijn. Bij waarderen onderzoeken hoort denken in mogelijkheden en juist dat wat werkt vastpakken en verder uitbouwen. Het onderzoekende heeft vooral te maken met het stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid, u verplaatsen in de ander en uw oordeel uit te stellen. Met deze zelfevaluatie  zet u als toezichthouder stappen in het toezien op de bedoeling van de organisatie. De governancecode voor zorg en welzijn loopt als een rode draad door deze zelfevaluaties. De principes van de governancecode worden geladen aan de hand van waarderend onderzoek en geëvalueerd.

Onze aanpak

Met de waarderend onderzoekende methode aan de hand van de principes uit de zorgbrede governancecode begeleiden wij u in uw zelfevaluatie. We bereiden de evaluatie voor met een of meerdere leden van de Raad van Toezicht. Voor de evaluatie trekken we een dagdeel uit en vervolgens ontvangt u een verslag of terugkoppeling.

Het voeren van het gesprek volgens de cyclus van de waarderende onderzoeksmethode:

 • Verkennen: aan de hand van de governanceprincipes verkennen van wat is geweest. Wat vond daadwerkelijk plaats in het afgelopen jaar?  Het vertellen en beschrijven van gebeurtenissen, activiteiten, spannende momenten, goede herinneringen etc.
 • Verbeelden: gebeurtenissen vanuit het verleden inspireren,  samen met de  (strategische) plannen en maatschappelijke ontwikkelingen,  tot een gedeelde ambitie of toekomstbeeld.
 • vormgeven: in deze fase wordt een analyse en een construct gemaakt aan de hand van wetenschappelijke methoden vanuit bijv. de corporatie antropologie en theorie van public value. Hiermee wordt concreet gemaakt wat nodig is om de gedeelde (leer) ambitie van de RvT/RvB te bereiken.
 • Verwezenlijken: afspraken worden gemaakt over concrete stappen die worden gezet.

De evaluatie kijkt terug maar heel nadrukkelijk gericht op de toekomst en het toekomstig handelen. Dus evalueren gecombineerd met leren en ontwikkelen

 • Maatwerk: hoe wij de elementen invullen is maatwerk en afhankelijk van de situatie, context en de vraagstelling.
 • Voorbereiding bestaat uit 1 of meerdere gesprek(ken) met de voorzitter van de RvT en/of voorbereidingscommissie en het bestuderen van relevante documenten.
 • Verslag: binnen 14 dagen is een verslag van de zelfevaluatie beschikbaar.

Opbrengsten

 • inzicht in het eigen functioneren van de Raad van Toezicht
 • Inzicht in hoe de governancecode zorg wordt toegepast
 • concrete leer- en ontwikkelpunten en te ondernemen vervolgacties
 • uitvoering gegeven aan eisen van accreditatie Raden van Toezicht
 • Energie om te blijven werken aan goed toezicht

Voor wie

De zelfevaluatie is bedoeld voor Raden van Toezicht, die willen bijdragen aan de bedoeling van de organisatie en haar evaluatie inzetten om te willen leren en ontwikkelen naar goed toezicht.

Praktisch

 • Duur van de evaluatie zelf: een dagdeel
 • Locatie: in overleg te bepalen 
 • Investering: de evaluatie wordt uitgevoerd door 2 consultants. Op basis van maatwerk wordt geoffreerd.