Tot ziens!


Waarderend Toezicht stopt in de zomer met hun activiteiten, waarbij ze Raden van Toezicht en Commissarissen adviseren en begeleiden.

Rixt Heegsma start per 1 juni in haar nieuwe baan als directeur-bestuurder van de bibliotheken Mar en Fean. Rixt: “Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van Waarderend Toezicht en de fijne samenwerking met Carla. Maar met mijn nieuwe baan zie ik een droom in vervulling gaan. Ik hoop betekenisvol en vernieuwend te kunnen zijn in deze bibliotheken, die een verbindende factor zijn in de samenleving om te groeien, plezier en geluk te beleven”.

Carla en Rixt hebben samen Waarderend Toezicht opgericht vanuit de ambitie nieuwe vormen van toezicht te laten ontstaan die bijdragen aan de bedoeling van organisaties voor klanten en cliënten. Carla: “Terugkijken én vooruitkijken en blijven bewegen is voor Waarderend Toezicht altijd belangrijk geweest. Terugkijkend heb ik samen met Rixt het gedachtegoed van Waarderend Toezicht ontwikkeld en dat resulteerde ook in een waardevolle samenwerking. Dat neem ik mee in de toekomst waarin ik me ga richten op interimwerkzaamheden en toezichthoudende functies”.

We zijn er trots op dat we in de afgelopen jaren al zoveel commissarissen en toezichthouders hebben geïnspireerd en vertrouwd gemaakt hebben met de principes van het waarderend onderzoek, het meervoudig kijken en het creëren van ruimte in gesprekken. Ook al stoppen wij als bureau, de veranderingen in het toezicht stoppen niet. Zo schrijft een masterstudente sociologie momenteel bij ons aan haar afstudeerscriptie over deze transitie. Nieuwe activiteiten zoals de begeleiding van zelfevaluaties en werkateliers zullen we niet meer oppakken.

We willen iedereen waarmee we hebben samengewerkt van harte bedanken voor het vertrouwen en het plezier dat we daaraan hebben beleefd.

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Klik hier om te bestellen