Tot ziens!

Waarderend Toezicht stopt in de zomer met hun activiteiten, waarbij ze Raden van Toezicht en Commissarissen adviseren en begeleiden.
 
Rixt Heegsma start per 1 juni in haar nieuwe baan als directeur-bestuurder van de bibliotheken Mar en Fean. Rixt: “Met pijn in mijn hart neem ik afscheid van Waarderend Toezicht en de fijne samenwerking met Carla. Maar met mijn nieuwe baan zie ik een droom in vervulling gaan. Ik hoop betekenisvol en vernieuwend te kunnen zijn in deze bibliotheken, die een verbindende factor zijn in de samenleving om te groeien, plezier en geluk te beleven”.

Lees meer.

Waarderend Nieuws #22

Het gaat goed!

Of is er ook ruimte voor de keerzijde en worden de negatieve aspecten omarmd?

Hoe graag we het anders zouden willen: soms is toezichthouden allesbehalve leuk, kost het veel energie en tijd en vraagt het van de betrokkenen om alle zeilen bij te zetten. Het schuurt dan bijvoorbeeld onderling en/of met de bestuurder. Tegenkracht bieden is goed en klinkt natuurlijk, maar hoe doe je dat zonder de verbinding te verliezen? Hoe je deze situaties kunt waarderen en aanpakken: daarover meer in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #21

De laatste weken van het jaar lenen zich bij uitstek om terug te kijken naar het afgelopen jaar en plannen te maken voor het nieuwe. In Waarderend Nieuws #21 schrijven we over terugblikken en vooruitkijken.

Wij wensen je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #20

Vanaf deze zomer stond onze agenda behoorlijk vol gepland met het begeleiden van zelfevaluaties van Raden van Toezicht/Commissarissen in zorg en onderwijs en woningcorporaties. Tijdens deze zelfevaluaties staan we stil bij de kunst van het vragen stellen, een belangrijk instrument in het toezicht. Ook in de werkateliers Methodische Reflectie die we samen verzorgen met de NVTZ, wordt geoefend met waarderende vragen. Het blijkt telkens weer dat deze vragen energie geven in een gesprek en beweging creëren.

In deze herfsteditie van Waarderend Nieuws schrijven we over de kunst van vragen stellen en besteden we aandacht aan de meester van de waarderende vragen, David Cooperrider. De grondlegger van het waarderend onderzoek kwam kortgeleden naar Nederland en Waarderend Toezicht was erbij!

We wensen je veel leesplezier toe.

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #19

De adviesrol van de Rvt is één van de lastigste rollen van de RvT en juist daarom zetten we die rol centraal in deze nieuwsbrief en geven we een aantal tips hoe RvT nog beter hun bijdrage kunnen leveren.

De vakantie staat ook bijna voor onze deur: daarvan gaan we lekker genieten om in augustus weer met volle energie te kunnen starten.

We wensen je een fijne zomer en veel leesplezier toe.

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #18

“De patiënt/cliënt wordt de dupe van de huidige verantwoordingsprakijk, die niet bijdraagt aan goede zorg en ondersteuning”  Deze stevige uitspraak van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, staat in hun kortgeleden verschenen rapport ‘Anders  verantwoorden.’

Wij besteden in Waarderend Nieuws #18 met een longread hier aandacht aan. We vinden het een belangrijk rapport, dat de praktijk van verantwoording op de schop neemt en zien dat het ook voor toezicht flinke veranderingen in petto heeft. In onze beschouwing op het rapport zien wij dat ‘anders verantwoorden’ onlosmakelijk verbonden is met de pijlers van het waarderend toezicht; waarderend onderzoeken, meervoudig kijken en het goede gesprek.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #17

Taal in de boardroom. Bestuurders en toezichthouders verhouden zich tot elkaar in gesprekken en met geschreven woorden. Welke taal wordt gebruikt is veelzeggend en spelen met taal verrijkt het bestuur en toezicht. In deze uitgave van Waarderend Nieuws gaat het dus over taal en laten we zien hoe je in de voorbereiding van een vergadering met woorden kunt spelen om daarmee tot nieuwe of andere inzichten te komen.

Veel leesplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #16

Waar ziet een Raad van Toezicht of Commissarissen nu eigenlijk op toe? En welke normen en waarden worden in dat toezicht gehanteerd? In Waarderend Nieuws #16 geven we een inkijkje in een eigen ervaring over de totstandkoming van een toezichtsvisie en – kader en vertellen over hoe de driehoek van public value daarbij hielp.

In onze praktijk zien we dat veel RvC/RvT’s behoefte hebben om een helder toezichtskader te formuleren en gemeenschappelijke uitgangspunten expliciet met elkaar vast te leggen. Om deze raden op gang te helpen beschrijven we in het tweede deel van deze nieuwsbrief de bouwstenen van een toezichtskader.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer

Waarderend Nieuws #15

Het einde van het jaar is een goed moment om eens achterom te kijken. Wat gebeurde er in het afgelopen jaar, wat waren mooie momenten, wat maakte indruk, wat hield ons bezig en welke betekenis geven we daaraan?

Lees meer.

Waarderend Nieuws #14

Laatst vroeg iemand ons naar aanleiding van ons boek: “is waardegedreven toezicht nu hetzelfde als waarderend toezicht?” Nee, dat is het niet en toch zijn er overeenkomsten te vinden, was ons antwoord. Deze vraag triggerde ook om een stukje te schrijven naar aanleiding van een recent artikel van Henk den Uijl en Mark van Twist, het moreel teveel, waar ze het o.a. over waardenpraat hebben.

In een recensie over ons boek Waarderend Toezicht werd benoemd dat de toepassing van het waarderend onderzoek (appreciative inquiry) onderscheidend is ten opzichte van wat er geschreven is over andere (waardegedreven) vormen van toezicht. Wij zijn blij met deze recensie en eveneens met zoveel mooie andere reacties op ons boek!  We zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar jouw reactie en je kunt deze bijvoorbeeld laten weten door een beoordeling of reactie op https://www.managementboek.nl achter te laten.

Tot slot nog een tip voor de feestdagen. De uitgever kreeg al verschillende bestellingen binnen van bestuurders en van voorzitters van RvT/RvC’s die het boek aan de voltallige raad cadeau geven voor de feestdagen. Wij kunnen het niet laten om deze cadeautip mee te geven!

Wij wensen je veel leesplezier toe!
Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.