Waarderend Nieuws #20

Vanaf deze zomer stond onze agenda behoorlijk vol gepland met het begeleiden van zelfevaluaties van Raden van Toezicht/Commissarissen in zorg en onderwijs en woningcorporaties. Tijdens deze zelfevaluaties staan we stil bij de kunst van het vragen stellen, een belangrijk instrument in het toezicht. Ook in de werkateliers Methodische Reflectie die we samen verzorgen met de NVTZ, wordt geoefend met waarderende vragen. Het blijkt telkens weer dat deze vragen energie geven in een gesprek en beweging creëren.

In deze herfsteditie van Waarderend Nieuws schrijven we over de kunst van vragen stellen en besteden we aandacht aan de meester van de waarderende vragen, David Cooperrider. De grondlegger van het waarderend onderzoek kwam kortgeleden naar Nederland en Waarderend Toezicht was erbij!

We wensen je veel leesplezier toe.

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #19

De adviesrol van de Rvt is één van de lastigste rollen van de RvT en juist daarom zetten we die rol centraal in deze nieuwsbrief en geven we een aantal tips hoe RvT nog beter hun bijdrage kunnen leveren.

De vakantie staat ook bijna voor onze deur: daarvan gaan we lekker genieten om in augustus weer met volle energie te kunnen starten.

We wensen je een fijne zomer en veel leesplezier toe.

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #18

“De patiënt/cliënt wordt de dupe van de huidige verantwoordingsprakijk, die niet bijdraagt aan goede zorg en ondersteuning”  Deze stevige uitspraak van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, staat in hun kortgeleden verschenen rapport ‘Anders  verantwoorden.’

Wij besteden in Waarderend Nieuws #18 met een longread hier aandacht aan. We vinden het een belangrijk rapport, dat de praktijk van verantwoording op de schop neemt en zien dat het ook voor toezicht flinke veranderingen in petto heeft. In onze beschouwing op het rapport zien wij dat ‘anders verantwoorden’ onlosmakelijk verbonden is met de pijlers van het waarderend toezicht; waarderend onderzoeken, meervoudig kijken en het goede gesprek.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #17

Taal in de boardroom. Bestuurders en toezichthouders verhouden zich tot elkaar in gesprekken en met geschreven woorden. Welke taal wordt gebruikt is veelzeggend en spelen met taal verrijkt het bestuur en toezicht. In deze uitgave van Waarderend Nieuws gaat het dus over taal en laten we zien hoe je in de voorbereiding van een vergadering met woorden kunt spelen om daarmee tot nieuwe of andere inzichten te komen.

Veel leesplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #16

Waar ziet een Raad van Toezicht of Commissarissen nu eigenlijk op toe? En welke normen en waarden worden in dat toezicht gehanteerd? In Waarderend Nieuws #16 geven we een inkijkje in een eigen ervaring over de totstandkoming van een toezichtsvisie en – kader en vertellen over hoe de driehoek van public value daarbij hielp.

In onze praktijk zien we dat veel RvC/RvT’s behoefte hebben om een helder toezichtskader te formuleren en gemeenschappelijke uitgangspunten expliciet met elkaar vast te leggen. Om deze raden op gang te helpen beschrijven we in het tweede deel van deze nieuwsbrief de bouwstenen van een toezichtskader.

Wij wensen je veel leesplezier toe!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer

Waarderend Nieuws #15

Het einde van het jaar is een goed moment om eens achterom te kijken. Wat gebeurde er in het afgelopen jaar, wat waren mooie momenten, wat maakte indruk, wat hield ons bezig en welke betekenis geven we daaraan?

Lees meer.

Waarderend Nieuws #14

Laatst vroeg iemand ons naar aanleiding van ons boek: “is waardegedreven toezicht nu hetzelfde als waarderend toezicht?” Nee, dat is het niet en toch zijn er overeenkomsten te vinden, was ons antwoord. Deze vraag triggerde ook om een stukje te schrijven naar aanleiding van een recent artikel van Henk den Uijl en Mark van Twist, het moreel teveel, waar ze het o.a. over waardenpraat hebben.

In een recensie over ons boek Waarderend Toezicht werd benoemd dat de toepassing van het waarderend onderzoek (appreciative inquiry) onderscheidend is ten opzichte van wat er geschreven is over andere (waardegedreven) vormen van toezicht. Wij zijn blij met deze recensie en eveneens met zoveel mooie andere reacties op ons boek!  We zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar jouw reactie en je kunt deze bijvoorbeeld laten weten door een beoordeling of reactie op https://www.managementboek.nl achter te laten.

Tot slot nog een tip voor de feestdagen. De uitgever kreeg al verschillende bestellingen binnen van bestuurders en van voorzitters van RvT/RvC’s die het boek aan de voltallige raad cadeau geven voor de feestdagen. Wij kunnen het niet laten om deze cadeautip mee te geven!

Wij wensen je veel leesplezier toe!
Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #12

Vrijdagmiddag 2 november werd ons boek ‘Waarderend Toezicht, een vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht’ gelanceerd.
Het was een prachtige middag met mooie gesprekken en warme belangstelling van veel mensen. We genieten nog na met de aftermovie!

Veel lees- en kijkplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.

Waarderend Nieuws #11

Onze laatste Waarderend Nieuws verstuurden we alweer een paar maanden geleden, maar ondertussen hebben we niet stilgezeten! We zijn trots om te vermelden dat ons boek ‘Waarderend Toezicht, een vernieuwende kijk op de praktijk van bestuur en toezicht.’ bijna klaar is om naar de drukker te gaan! Op 2 november 2018 vindt de boekpresentatie plaats vanaf 16.00 uur in het academiehuis de grote kerk in Zwolle. In deze nieuwsbrief lichten we alvast een tipje van de sluier op!

Daarnaast attenderen we u op een toezichtstafel, die we in samenwerking met Zorgadviseurs organiseren met als thema: Toezichthouden vanuit cliëntenperspectief.

En dan een andere actualiteit. We worden zelf weleens moedeloos van het lage percentage vrouwen in de boardroom. De cijfers van de Female Board Index die deze maand werden gepresenteerd geven daar ook weer aanleiding toe. We gaan daarom in deze nieuwsbrief in op waarom diversiteit zo belangrijk is voor goed toezicht.

Veel leesplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Waarderend Nieuws #10

Alweer de 10e Waarderend Nieuws waarin we de deuren en ramen van de boardroom openzetten en een blik naar buiten werpen. Want ook voor toezichthouders worden stakeholders steeds belangrijker.

De vakantie is bij uitstek een gelegenheid om letterlijk de deuren en ramen open te zetten en er op te trekken. Dat gaan wij zeker doen en we wensen u ook veel zomerse pret!

Veel leesplezier!

Carla Dubbelman en Rixt Heegsma

Lees meer.