David Cooperrider in Nederland!

David Cooperrider, de grondlegger van Appreciative inquiry (AI) bezocht 4 oktober jl. de universiteit Twente, omdat hij medepromotor is van twee UT-promovendi, die hun proefschrift op die dag verdedigden. Voor fans en andere geïnteresseerden was voorafgaand daaraan een meet & greet met Cooperrider georganiseerd. 

Een belangrijke deel van ‘ons’ waarderend toezicht is gebaseerd op AI. In het waarderend onderzoek staan niet de problemen en belemmeringen centraal, maar juist talenten, successen en mogelijkheden. Met Appreciative Inquiry wordt energie gegeneerd om toe te werken naar wat de organisatie wenst in de toekomst. 

Cooperrider vertelde over organisaties die het initiatieven hebben ondernomen in duurzame ontwikkeling, door zich te verbinden aan de global goals van de Verenigde Naties.  Het beëindigen van armoede en honger, duurzame steden en gemeenschappen zijn enkele van deze doelen. Op de site www.aim2flourish.com worden verhalen vertoond over business as an agent of world benefit. Cooperrider ziet in toenemende mate, dat leiders van grote organisaties zich aandienen als change agents voor een betere wereld en dat ze hiervoor hun persoonlijke talenten en krachten als moed, creativiteit, levenswijsheid benutten.

Het zette ons aan het denken over de context waarin wij werken als Waarderend Toezicht: bestuurders en toezichthouders van maatschappelijke organisaties, die eveneens willen bijdragen tot een betere samenleving. Of het nu gaat om een veilig thuis voor mensen met een smalle beurs of mee kunnen doen in de maatschappij. In die zin zijn de bestuurders en toezichthouders, waarmee wij werken en ook wij zelf change-agents voor een betere wereld.

Cooperrider toont in zijn onderzoeken aan, dat een goed gesprek aanzet tot doen. Promovendus Michelle mcQuaaid deed onderzoek naar de opbrengst van zogenaamde AI summits. Bijeenkomsten waar het hele systeem rondom een maatschappelijk thema samenkomt. Een voorbeeld was een driedaagse summit waar wetenschappers, leiders, burgers, jongeren, religieuze leiders, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijk organisaties samen kwamen om bij te dragen aan een groen Cleveland: “Together to empower a green city on a blue lake”.  De gesprekken tussen al deze mensen werd volgens de cyclus van Appreciative inquiry aangevlogen en leidde tot een grote hoeveelheid van uitgewerkte ideeën, initiatieven en acties. Deze summits, waarbij het hele systeem of netwerk samenkomt, goede gesprekken worden gevoerd, die leiden tot daadwerkelijke acties en initiatieven, zijn voor ons bijzonder inspirerend als het gaat over een momenteel hot topic in bestuur en toezicht: governance van lokale netwerken. Het laatste VTW-congres ging hierover en ook bij de NVTZ staat dit thema op de agenda. De principes van het waarderend onderzoek lenen zich bij uitstek om het ‘hoe’ vorm te geven. Of een commissaris of toezichthouder nu een change-agent is voor een betere wereld? Jazeker, want net als in het waarderend onderzoek begint het ook voor de toezichthouder met het stellen van vragen. En de vragen die we stellen, bepalen de richting waartoe we bewegen.  Het stelt de bestuurder, de organisatie en het netwerk in beweging op weg naar de doelen en de betere wereld die zorgorganisaties, woningcorporaties, onderwijs en de culturele sector voor ogen hebben.

Geplaatst in .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.