Ons aanbod

Waarderend Toezicht begeleidt en adviseert raden van toezicht, raden van commissarissen en raden van bestuur, waarbij specifiek aandacht is voor het goede gesprek.

We faciliteren zelfevaluaties, adviseren en begeleiden RvT/RvC/RvB’s  bij veranderingen en lastige vraagstukken en richten ons op professionalisering van het toezicht.

Met onze aanpak en werkwijze helpen we toezichthouders en bestuurders om van waarde te zijn voor de bedoeling van de organisatie. Daarbij hebben we het wenkend perspectief voor ogen, dat toezichthouders en bestuurders midden in het leven en in het hier en nu staan. Waar mooie dingen gebeuren, maar waar in dat leven ook zaken misgaan en gedoe is. In dit beeld omarmen bestuurders en toezichthouders dat en kunnen ermee omgaan.

Ze onderzoeken wat dit in en rondom organisaties inhoudt en verwonderen zich met dat intensieve kijken over wat ze zien en tegenkomen. Daarover gaan ze met elkaar in gesprek, waarbij naar elkaar wordt geluisterd en vragen worden gesteld. De ander wordt gezien en gehoord, dilemma’s worden met elkaar gedeeld en men durft toe te geven iets niet te weten of te begrijpen. Het is het beeld, waarin men het eigen gelijk terzijde durft te leggen en instapt in het verhaal van de ander. Op die manier ontstaat er wijsheid.

In ons aanbod richten wij ons op: