Advies en begeleiding


Waarderend Toezicht is er voor Raden van Toezicht/Commissarissen die behoefte hebben aan concreet advies en begeleiding.

Dit kan gaan om:

  • Het begeleiden van en adviseren over gesprekken met stakeholders, zowel binnen de als buiten de organisatie. Zoals bijvoorbeeld de gemeente, de ondernemingsraad, cliĆ«ntenraad, de huurdersstichting of andere samenwerkingspartners.
  • Het organiseren van verantwoordingsdagen, waarbij de RvC verantwoording aflegt over het afgelopen jaar en in dialoog is met betrokkenen.
  • Het leren van fouten en calamiteiten en de rol van de interne toezichthouder.
  • Het bespreekbaar maken en oplossen van spanningen en conflictsituaties.
  • Begeleiding in het opstellen van een toezichtvisie of toezichtkader.

Wij gaan graag met u in gesprek om een aanpak op maat te kunnen maken