Zelfevaluatie voor Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen


Evalueren door waarderend onderzoek

Waarderend evalueren is een vorm voor zelfevaluatie- en onderzoek voor RVC’s of RvT’s, die vertrekken vanuit vertrouwen. Waarderen betekent zien en werken met “dat wat er is”. Dit kunnen positieve en ook negatieve gebeurtenissen of aspecten zijn. Bij waarderen onderzoeken hoort denken in mogelijkheden en juist dat wat werkt vastpakken en verder uitbouwen. Het onderzoekende heeft vooral te maken met het stellen van vragen, oprechte nieuwsgierigheid, u verplaatsen in de ander en uw oordeel uit te stellen. Met deze zelfevaluatie zet u als toezichthouder stappen in het toezien op de bedoeling van de organisatie.

Onze aanpak

In de aanpak van Waarderend Toezicht staat de bijdrage die de RvC of RvT levert aan de bedoeling van de organisatie centraal. We ondersteunen de RVC of RvT om bewust te worden van de rollen die ze innemen, welke waarden met elkaar gedeeld worden, welke talenten aanwezig zijn en wat er te leren valt, waarmee die bijdrage geleverd kan worden. Daarnaast faciliteren we ook dat de raad reflecteert en leert over hoe er wordt geluisterd naar de samenleving en verbonden is met de achterban als het gaat over de werkelijkheid van alledag en richting de toekomst.

Vooraf worden met alle leden van de RvC of RvT en de Raad van Bestuur telefonische interviews gehouden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de waarderend onderzoekende methode en zullen uitkomsten en rode draden van de interviews worden verwerkt in een praatplaat. Deze wordt tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en hierdoor kan een vliegende start worden gemaakt. De uitkomsten van de interviews bepalen ook hoe we het programma van de bijeenkomst zullen vormgeven. In de zelfevaluatie maken we gebruik van verschillende werkvormen om het gesprek te voeren, waarbij we schakelen tussen 1 op 1 gesprekken, in groepjes of plenair. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt met daarin uitgelicht de (ontwikkel)afspraken.

Ons aanbod

Het aanbod van Waarderend Toezicht bestaat uit de volgende elementen:

  • Het voorbereiden en houden van telefonische interviews.
  • Het uitwerken van de uitkomsten van de interviews, het lezen van mogelijke aanvullende documentatie en op basis daarvan voorbereiden van de zelfevaluatie.
  • Het begeleiden van de zelfevaluatie door 2 consultants van Waarderend Toezicht.
  • Het maken van een verslag van de zelfevaluatie.