Carla Dubbelman

Carla (1963) heeft meer dan 25 jaar ervaring in management- en bestuursfuncties in de zorg en het hoger onderwijs. Daarnaast is zij actief als commissaris bij twee woningcorporaties. In haar werkzaamheden richt zij zich op veranderingsprocessen en organisatorische vernieuwing met als rode draden gevoel voor mens en organisatie en politiek-bestuurlijke verhoudingen. Met vertrouwen en een open blik zoekt zij altijd naar mogelijkheden om verder te groeien en te ontwikkelen. Ook als zij als (interim-)manager te maken krijgt met problemen en lastige situaties blijft zij werken vanuit het waarderende perspectief om zo oplossingen te kunnen vinden in schijnbare tegenstellingen. Carla studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de jaren daarna volgde zij een masteropleiding in de consultancy en een leergang in de interventiekunde. Kunst, literatuur, reizen en architectuur zijn evengoed belangrijke inspiratiebronnen en zorgen voor de broodnodige variatie en inspiratie. De laatste jaren heeft zij zich verdiept in organisatieantropologie en verschillende gespreksvormen en conflicthantering.

Rixt Heegsma

Rixt (1970) werkte als consultant en (HR) interimmanager voor diverse organisaties in verandering binnen het (semi) publieke domein. Daarnaast is zij actief als toezichthouder in de culturele sector en commissaris bij een woningcorporatie. Ze werkt vanuit wetenschappelijke onderbouwde theorieën, waaronder waarderend onderzoek (appreciative inquiry),  strenghtfindersmethodiek en positieve psychologie. Met gedrevenheid en enthousiasme zet ze in op leren en ontwikkelen en het benutten van talenten in organisaties. Zij adviseert over en implementeert nieuwe vormen van organiseren, zoals werken in netwerken en zelfsturende teams. Rixt studeerde Nederlandse taal en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In de jaren daarna volgde zij de postdoctorale opleidingen HR Strateeg en Talent en Organisatieontwikkeling en een leergang filosofie in organisaties. Door haar liefde voor taal, leest ze graag literatuur en poëzie en is ze geïnteresseerd in het goede gesprek. Ze bekwaamde zich o.a. in het begeleiden van socratische gesprekken. Per 1 juni 2020 is Rixt directeur – bestuurder van bibliotheken Mar en Fean.