Artikelen

Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/02/2020

Waarderende vragen en de negatieve kant

Waarderen betekent ruimte geven aan dat wat er is en dat kunnen positieve en negatieve aspecten zijn. De vraag is...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/02/2020

De kunst van het ongelukkig zijn

In zijn boek ‘De kunst van het ongelukkig zijn’ besteedt Dirk de Wachter aandacht aan het in zijn ogen ‘obsessief...

Lees verder
Artikelen
Van / 20/12/2019

OF/EN

Iedere werkdag ontvangen we een mail van Dr. Leandro Herrero in onze mailbox. Herrero, grondlegger van Viral change schrijft dan...

Lees verder
Artikelen
Van / 20/12/2019

Hollen en/of stilstaan

Na de zomer stonden er in de tweede helft van het jaar, de nodige zelfevaluaties gepland. En dat betekende iedere...

Lees verder
Artikelen
Van / 18/10/2019

David Cooperrider in Nederland!

David Cooperrider, de grondlegger van Appreciative inquiry (AI) bezocht 4 oktober jl. de universiteit Twente, omdat hij medepromotor is van...

Lees verder
Artikelen
Van / 18/10/2019

De kunst van vragen stellen

Voor Raden van Toezicht is het stellen van vragen een belangrijk instrument. Het stellen van de juiste vraag op het...

Lees verder
Artikelen
Van / 07/07/2019

Wanneer ben je nu een goede adviseur en wat is eigenlijk een goed adviesgesprek?

 “ Een goede adviseur ziet samenhang en dwarsverbanden tussen afzonderlijke actualiteiten zowel binnen – als buiten de organisatie”,  staat op...

Lees verder
Artikelen
Van / 07/07/2019

De adviesrol van de Raad van Toezicht

Een symposium over de adviesrol van Raden van Toezicht met de veelbelovende titel: De veranderkracht van het toezicht georganiseerd door...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 07/05/2019

Taal in de boardroom

Taal is hét vehikel in de bestuurskamer. Bestuurders en toezichthouders verhouden zich tot elkaar door taal te gebruiken. Door woorden...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 07/03/2019

Het vormgeven van een toezichtsvisie en -kader

Hieronder geven we praktisch aan hoe zo’n toezichtsvisie en -kader eruit kan zien. Dit voorbeeld kan Raden van Toezicht en...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 07/03/2019

Toezichthouden op publieke waarden

Tijdens het gesprek dat we vanuit onze RvC voerden met de visitatiecommissie werd gevraagd naar ons toezichtkader. Welke normen hanteren...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 01/12/2018

Waardenpraat en dan?

Als je googled op de termen waarden en toezichthouder krijg je in no time 237.000 hits. Onder meer valt te...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 27/09/2018

Diversiteit in de boardroom

Een paar weken geleden werden de cijfers van de Nederlandse Female Board Index van hoogleraar Mijntje Luckeräth weer gepresenteerd. In...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 03/07/2018

WERKVORM: Het 3M-model in de praktijk en het sociogram

Maak eens een overzicht van de stakeholders van de organisatie waar je commissaris bent en  probeer aan de hand van...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 03/07/2018

In gesprek met stakeholders

De dialoog en de verbinding met stakeholders wordt voor een raad van toezicht steeds belangrijker. In de verschillende governancecodes wordt...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 29/05/2018

Werkvorm: Daarvoor moet je bij Jacqueline zijn!

In de RvT of RvC wordt niet altijd zo gemakkelijk naar elkaar uitgesproken, waar iemand nu goed in is. Deze...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 29/05/2018

Talent in de boardroom

Een bestuurder sprak in de voorbespreking van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht het...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 29/04/2018

Leren van fouten

Op vrijdag 13 april deden Adrienne Cullen en haar artsen in een overvolle collegezaal van het UMCU samen het indrukwekkende...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 15/04/2018

De vijf principes van een goede voorzitter

Dat de voorzitter van een RvT/RvC een cruciale rol speelt in het functioneren van een RvT/RvC is voor iedereen wel...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 20/02/2018

De relatie Raad van Toezicht – Raad van bestuur: a never ending story!

Onlangs was het weer raak: nu bij de ABNAMRO waar Olga Zoutendijk, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, moest...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 23/01/2018

Intuïtie maakt meer kapot is dan je lief is! Vijf tips voor de toezichthouder

Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is! Dat is de prikkelende titel van een boek van Harald Merckelbach, hoogleraar...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 23/01/2018

Een gespreksvorm: de dialoog

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om zich verder te bekwamen in het goede gesprek. De filosofie levert ons bijvoorbeeld het...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 26/11/2017

White Paper Het goede gesprek. Methodisch reflecteren voor Raden van Toezicht en Commissarissen

Een lerende houding voor de Raden van Toezicht of Commissarissen is nodig om stappen te zetten in goed toezicht. Een...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 16/11/2017

Scoren in goed toezicht

Succes moet je vieren ook al zijn we dat in Raden van Commissarissen en Toezicht niet gewend om al te...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/10/2017

Het eerste principe van de governancecode door de ogen van een patiënt en een professional

Goede zorg In de governancecode zorg staat goede zorg centraal. Het eerste principe luidt dan ook dat de maatschappelijke doelstelling...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 12/10/2017

Een open gesprek

Steeds vaker gaan externe toezichthouders in gesprek met interne toezichthouders. Zo voeren Raden van Commissarissen van woningcorporaties jaarlijks een gesprek...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/08/2017

In Boardroomzorg: Toezichthouden als organisatie-antropoloog

In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder verwacht dat hij zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 22/08/2017

Het werkbezoek: kijk als een organisatie-antropoloog

Voor goed toezicht is adequate informatie essentieel. In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder/commissaris verwacht dat hij...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 08/07/2017

Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht

Er is veel geschreven over corporate governance, toezichthouders en de relatie bestuurders en toezichthouders. Inmiddels is in de discussie en...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 25/05/2017

Zelfevaluatie volgens de 7 principes van de zorgbrede governancecode  

Zelfevaluatie volgens de 7 principes van de zorgbrede governancecode   Artikel in BoardRoomZorg over de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht...

Lees verder