Artikelen

Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 23/01/2018

Intuïtie maakt meer kapot is dan je lief is! Vijf tips voor de toezichthouder

Intuïtie maakt meer kapot dan je lief is! Dat is de prikkelende titel van een boek van Harald Merckelbach, hoogleraar...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 23/01/2018

Een gespreksvorm: de dialoog

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om zich verder te bekwamen in het goede gesprek. De filosofie levert ons bijvoorbeeld het...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 26/11/2017

White Paper Het goede gesprek. Methodisch reflecteren voor Raden van Toezicht en Commissarissen

Een lerende houding voor de Raden van Toezicht of Commissarissen is nodig om stappen te zetten in goed toezicht. Een...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 16/11/2017

Scoren in goed toezicht

Succes moet je vieren ook al zijn we dat in Raden van Commissarissen en Toezicht niet gewend om al te...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/10/2017

Het eerste principe van de governancecode door de ogen van een patiënt en een professional

Goede zorg In de governancecode zorg staat goede zorg centraal. Het eerste principe luidt dan ook dat de maatschappelijke doelstelling...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 12/10/2017

Een open gesprek

Steeds vaker gaan externe toezichthouders in gesprek met interne toezichthouders. Zo voeren Raden van Commissarissen van woningcorporaties jaarlijks een gesprek...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 24/08/2017

In Boardroomzorg: Toezichthouden als organisatie-antropoloog

In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder verwacht dat hij zelf bepaalt welke informatie hij nodig heeft...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 22/08/2017

Het werkbezoek: kijk als een organisatie-antropoloog

Voor goed toezicht is adequate informatie essentieel. In de praktijk van goed toezicht wordt van de toezichthouder/commissaris verwacht dat hij...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 08/07/2017

Waarderend toezicht, vanuit een ander perspectief werken aan goed toezicht

Er is veel geschreven over corporate governance, toezichthouders en de relatie bestuurders en toezichthouders. Inmiddels is in de discussie en...

Lees verder
Artikelen
Van Waarderend Toezicht / 25/05/2017

Zelfevaluatie volgens de 7 principes van de zorgbrede governancecode  

Zelfevaluatie volgens de 7 principes van de zorgbrede governancecode   Artikel in BoardRoomZorg over de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht...

Lees verder